تغییر دادن همسر بعد از ازدواج

پرسش آیا با کسی که شخصیت مناسبی ندارد می توان ازدواج کرد به امید اینکه در آینده اصلاح شود؟ چند ماه قبل با مردی آشنا شدم که واقعا به او...