ضریب هوشی

  مهم نیست ضریب هوشیمان چقدر است یا چند نفر به ما گفته اند موفق نمی شوی! همه ما در جایی مهارت داریم و مهم این است که آن را...