ترس از ازدواج در مردان

ترس از ازدواج در مردان آغاز ماجرا:  در این مرحله، او مسلما به شما علاقه مند نشده است و ناامیدانه تلاش میکند که شما را نیز به سوی خود بکشاند....