تحصیل در نوجوانان

  تحصیل در نوجوانان ✅در دوران نوجوانی انجام تکالیف درسی اصل نیست و ایجاد انگیزه و تمایل به تحصیل حرف اول را می زند. در این دوران نوجوان پسر به...