تاثیر تفاوت های فرهنگی در ازدواج

  تاثیر تفاوت های فرهنگی در ازدواج مشکلات احتمالی ناشی از تفاوت های اجتماعی، فرهنگی و تحصیلی 1- ممکن است دریابید که نقاط مشترک کافی ندارید. الیویا، پزشک چهل و...