ابراز احساسات همسر

چگونه در ابراز احساسات و عواطف، به همسر خود کمک کنیم نامزدم از لحاظ احساسی بسیار بسته است، اعتماد چندانی به عشق ندارد، چون در گذشته چندین بار از لحاظ احساسی...