برچسب: باور

0

موانع تغییر

موانع و چالش های تغییر اولین چالش برای تغییر شخصی، احساسات و هیجانات است. اگر تاکنون برای ایجاد تغییر در زندگی خود اقدامی نکرده اید، به این دلیل است که...

0

تغییر باورها

چگونه باورهای مان را تغییر دهیم؟ پیش فرضهای اصلی کارعبارت اند از: 1- اینکه واقعیت مان از طریق صافی های باورهای در حال تغییرمان خلق میشود. 2- اینکه ما دارای...