برچسب: انحراف جنسی

0

انحراف جنسی (2)

بچه گرایی جنسی ( پدوفیلیا ) بچه گرایان جنسی بزرگسالان مرد هستند که تا آنجا که گزارش های پلیس نشان می دهد ارضای جنسی خود را معمولا از طریق تماس...

2

انحراف های جنسی (1)

انحرافهای جنسی(1) در D.S.M IV انحرافهای جنسی شامل گروهی از اختلالهاست که در آن جاذبه جنسی معطوف به اشياء نامعمول و فعالیتهای جنسی است که ماهیتی نامتداول دارند. به طور...