برچسب: انحراف جنسی

0

انحراف جنسی (2)

بچه گرایی جنسی ( پدوفیلیا ) بچه گرایان جنسی بزرگسالان مرد هستند که تا آنجا که گزارش های پلیس نشان می دهد ارضای جنسی خود را معمولا از طریق تماس...

189

انحراف های جنسی (1)

انحرافهای جنسی(1) در D.S.M IV انحرافهای جنسی شامل گروهی از اختلالهاست که در آن جاذبه جنسی معطوف به اشياء نامعمول و فعالیتهای جنسی است که ماهیتی نامتداول دارند. به طور...