اعتماد در محیط کار

چه موقع عدم اعتماد به دیگران در محیط کار طبیعی است؟ وقتی فرد جدیدی را ملاقات می کنید یا آموزش یک کارمند جدید را می پذیرید طبیعی است که باید...