اعتماد بعد از طلاق

پرسش چگونه یک زوج می توانند یاد بگیرند به عشق اعتماد کنند، در حالی که هر دو طعم طلاق را چشیده اند؟ بعد از یک طلاق تلخ و تحمل دوره...