اختلال شخصیت پارانوئید چیست و چه نشانه هایی دارد؟

اختلال شخصیت پارانوئید افراد مبتلا به اختلال شخصیت پارانوئید بیش از حد به دیگران مظنون بوده و همیشه مراقب خطر يا آسيب بالقوه هستند. نظر آنها در مورد دنیا بسیار...