اختلال وسواس فکری _ عملی چیست؟

خصیصه اصلی اختلال وسواسی- جبری(OCD) وجود وسواس‌های فکری یا عملی مکرر و چندان شدید است که رنج و عذاب قابل ملاحظه ای را برای فرد به بار می‌آورند. این وسواس‌های...