برچسب: احساس

0

موانع تغییر

موانع و چالش های تغییر اولین چالش برای تغییر شخصی، احساسات و هیجانات است. اگر تاکنون برای ایجاد تغییر در زندگی خود اقدامی نکرده اید، به این دلیل است که...

تنظیم هیجان ها 0

مدیریت احساسات

مدیریت احساسات عنان عادت های خود را به دست بگیرید این مبحث، شامل راه کارهای عملی خودیار برای مهار احساساتی است که به دلیل شدت یا تکرار، شما را از...

0

غم و ایجاد انگیزه

غم منفی ترین و آزار دهنده ترین هیجان است.غم اصولاً از تجربیات جدایی یا شکست ناشی می شود.جدایی از دست دادن فردی عزیز از طریق مرگ،طلاق،شرایط(مثل مسافرت)،یا مشاجره_ناراحت کننده است.علاوه...