آسیب های دوران کودکی

پرسش آسیب های عاطفی گذشته چگونه درمان میشود تا بتوانم یک رابطه مشترک سالم داشته باشم؟ مشکلاتی که در رابطه مشترک داشته ام علت اصلی آن آسیب های دوران کودکی...