بایگانی‌ ماهانه: دسامبر 2019

0

انحراف جنسی (2)

بچه گرایی جنسی ( پدوفیلیا ) بچه گرایان جنسی بزرگسالان مرد هستند که تا آنجا که گزارش های پلیس نشان می دهد ارضای جنسی خود را معمولا از طریق تماس...

0

انحراف های جنسی (1)

انحرافهای جنسی(1) در D.S.M IV انحرافهای جنسی شامل گروهی از اختلالهاست که در آن جاذبه جنسی معطوف به اشياء نامعمول و فعالیتهای جنسی است که ماهیتی نامتداول دارند. به طور...

0

بدرفتاری در کودکان

بدرفتاری در کودکان چگونه ثبات رأی بیشتری داشته باشیم؟ خانم آلیس به اتفاق پنج فرزندش به منطقه مدرسه ای که من در آن کار می کردم اسباب کشی کردند. در...

0

کنار آمدن با مشکلات

کنار آمدن با مشکلات استفاده از سیستم های حمایتی یک مهارت کنار آمدن که خیلی ها به آن توجهی ندارند، استفاده ی سازنده از یک سیستم حمایتی است. سیستم های...