بایگانی‌ ماهانه: اکتبر 2019

هدف چیست؟ 0

مهارت حل مسئله

حل مسئله حل مسئله فرایند شناختی رفتاری است که توسط خود فرد هدایت می شود و وی تلاش می کند با کمک آن، راه حل های موثر با ساز گارانه...

26

تفکر خلاق

مهارت تفکر خلاق یکی از مهم ترین وجوه تمایز انسان، از دیگر موجودات قدرت تفکر خلاقیت اوست. قدرت دستکاری در ذهن، کشف و تولید ابزار و اندیشه های جدید و...

24

مدیریت زمان

مهارت مدیریت زمان راه های مختلفی برای بیان درک ما از زمان وجود دارد. برای قرنها مردم از حرکت و نور ماه و خورشید، ساعت آفتابی، اذان، زنگ کلیسا برای...

44

معیارهای ازدواج

معیارهای ازدواج چطور شریک زندگی مناسب خودمان را پیدا کنیم؟ تصمیم گرفتم با او ازدواج کنم. به نظر من اظهار عشق نوعی تشریفات محض بود. نمی دونستم چطور باید شروع کنیم؟...

68

هنردرمانی

هنر درمانی ، یک شیوه مدرن درمان روانکاوانه شاید نام هنر درمانی را شنیده باشید! اما واقعا هنر درمانی چیست و چه کسی می تواند آن را انجام دهد؟ این...

اختلال دوقطبی چیست و چه نشنانه هایی دارد؟ 0

مقابله با استرس

راهبردهای مقابله با استرس می توان راهبرد های مقابله سازگارانه با استرس را در طیفی گنجاند که یک سر این طیف توصیه های کوچک ساده ای است که هر انسانی...

25

افسردگی

افسردگی مهارت مقابله با خلق منفی همه ما دوست داریم در تمامی احوالات خود را فردی با خلقيات  متعادل، با ثبات، ملایم و مسلط بر احوال خویش نشان دهیم، چنین...