بایگانی‌ ماهانه: مارس 2019

35

زندگی هدفمند

زندگی هدفمند زندگی اگر هدفمند و توام با قاطعیت نباشد دستخوش اقبال و شانس می شود. زیرا بدون داشتن هدف معين قضاوت این که تا چه اندازه در مسیر درست...

28

پذیرش خود

خودپذیری  بدون خودپذیری عزت نفس وجود خارجی پیدا نمی کند. خودپذیری به قدری با عزت نفس در ارتباط پیوسته و تنگاتنگ است، که گاه می بینیم این دو را با هم...

25

زندگی آگاهانه

زندگی آگاهانه  آگاهی بالاترین تجلی زندگی است. هر چه آگاهی بیشتر باشد، زندگی متعالی تر می شود. هر چه شکل آگاهی بالاتر باشد، سطح حیات بالاتر است. در نظام هستی هر...

24

عزت نفس

 عزت نفس نظام ایمنی آگاهی  واقعیت هایی وجود دارند که اجتناب از آنها امکان پذیر نیست. یکی از این واقعیت ها اهمیت عزت نفس است. هر کاری که بکنیم نمی...

0

عادت های موثر

نگاهی به هفت عادت «همانیم که مدام به آن می پردازیم. پس تعالی، نه عمل، که عادت است. »  ارسطو منش ما ، اساسا متشکل از عادتهای ماست. ضرب المثلی...