بایگانی‌ ماهانه: اکتبر 2018

28

موفقیت

اصول هشت گانه موفقیت 1- به اهداف بزرگ بیندیشید. برای زندگی خود اهدافی بزرگ انتخاب کنید. هدف های کوچک و بی ارزش گرچه دست یافتنی اند ولی راضی کننده نیستند....

37

رابطه هدف و موفقیت

انسان بی هدف کاملا تابع حوادث و پیشامدهاست. کسی که هدف روشنی در زندگی دارد، پس از رسیدن به کامیابی احساس خوشبختی و آرامش میکند اما افرادی که اهدافی نامشخص...