بایگانی‌ ماهانه: آگوست 2018

0

اختلال وسواسی_اجباری1

بگذارید یک چیز را کاملاًراست و پوست کنده به شما بگویم:اختلال وسواسی_اجباری یک اختلال روان شناختی واقعی است که برای کسانی که از آن رنج می برند و افراد مورد...

0

عادت های مضر

پنهان کردن خود یا بخشی از خود واقعی مان: پنی،اغلب در جلسات،به جای رد کردن نظریه های نا معقول،دندان روی جگر می گذارد و سکوت می کند.او می ترسد که...

27

برنامه ریزی

” شاید زیاد کار کنید، حتی خیلی زیاد کار کنید، ولی باز هم موثر نباشید.”    ( دکتر استفاون کاوی) حتما شما هم این تجربه را داشته اید که در...

25

مدیریت استرس

تعریف مدیریت استرس چه میشود اگر بالاخره درک کنیم بدن ما در زندگی مان ابزاری مهم و ارزشمند است.آیا بدن مثل ماشین یا رایانه نیاز به وسیله ها و تنظیمات...