بایگانی‌ ماهانه: آگوست 2018

0

اختلال وسواسی_اجباری1

بگذارید یک چیز را کاملاًراست و پوست کنده به شما بگویم:اختلال وسواسی_اجباری یک اختلال روان شناختی واقعی است که برای کسانی که از آن رنج می برند و افراد مورد...

0

عادت های مضر

پنهان کردن خود یا بخشی از خود واقعی مان: پنی،اغلب در جلسات،به جای رد کردن نظریه های نا معقول،دندان روی جگر می گذارد و سکوت می کند.او می ترسد که...

0

برنامه ریزی

” شاید زیاد کار کنید، حتی خیلی زیاد کار کنید، ولی باز هم موثر نباشید.”    ( دکتر استفاون کاوی) حتما شما هم این تجربه را داشته اید که در...

0

مدیریت استرس

تعریف مدیریت استرس چه میشود اگر بالاخره درک کنیم بدن ما در زندگی مان ابزاری مهم و ارزشمند است.آیا بدن مثل ماشین یا رایانه نیاز به وسیله ها و تنظیمات...