برچسب: کودک

۰

چگونه به کودکان کمک کنیم احساسات خود را بیان کنند؟

شهامت بیان احساس وقتی به بچه ای که در حال گریه کردن یا خشمگین است توجه بکنید، ممکن است ناراحت بشوید یا حتی بترسید. ممکن است این فکر برای شما پیش بیاید که این...

۰

بدرفتاری در کودکان

بدرفتاری در کودکان چگونه ثبات رأی بیشتری داشته باشیم؟ خانم آلیس به اتفاق پنج فرزندش به منطقه مدرسه ای که من در آن کار می کردم اسباب کشی کردند. در همان هفته اول، همه...

تاثیر فرزند دوم بر فرزند اول ۰

کنجکاوی در کودکان

کنجکاوی در کودکان قواعد کنجکاوی! از عهده ی پرسش ها برآمدن انسان نیازی اساسی دارد که از جهان خود سردرآورد، و این نیاز از همان ابتدای زندگی، آغاز می شود. همه ی کودکان خردسال تشنه...

۰

بالا بردن عزت نفس کودکان

بالا بردن عزت نفس کودکان کودکان دارای عزت نفس بالا نسبت به خودشان احساس خوبی دارند و طبق گفته ی یکی از مدیران جزء، ” اشخاصی که نسب به خود احساس خوبی دارند، نتایج...

۰

روانشناسی بلوغ

روانشناسی بلوغ سرکشی و حساسیت  اغلب نوجوانها انگار به رادارهایی مجهزند که از عوامل مسبب ناراحتی پدر و مادرشان مطلع می شوند. اگر پدر و مادر به پاکیزگی و آراستگی بها بدهند، نوجوانان بی...

۰

تنبیه کودک

کودک و انضباط انضباط به معنای تنبیه کردن برای اصلاح رفتار نیست. اصول انضباطی موثر در کنار رهنمودها و تعیین حدود، به کودک کمک می کند تا فردی منضبط بار آید. نوزاد انسان فردی ناتوان است....

۰

مشاور کودک

مشاوره با کودک نخستین گام برای اجرای موفقیت آمیز همه نظریه های مشاوره آن است می کنند که رابطه ی خوبی بین کودک و مشاور پدید آید، یعنی کودک احساس کند که مشاور میخواهد...