برچسب: والدین

۰

بدرفتاری در کودکان

بدرفتاری در کودکان چگونه ثبات رأی بیشتری داشته باشیم؟ خانم آلیس به اتفاق پنج فرزندش به منطقه مدرسه ای که من در آن کار می کردم اسباب کشی کردند. در همان هفته اول، همه...

۰

روانشناسی بلوغ

روانشناسی بلوغ سرکشی و حساسیت  اغلب نوجوانها انگار به رادارهایی مجهزند که از عوامل مسبب ناراحتی پدر و مادرشان مطلع می شوند. اگر پدر و مادر به پاکیزگی و آراستگی بها بدهند، نوجوانان بی...

۰

بزهکاری نوجوان ۱

مطالعات اولیه در باب بزهکاری نوجوانان مکررا از طریق مقایسه ای ساده میان ویژگی های بزهکاران و غیر بزهکاران پیش رفته است.چنین نگرشی مبتنی بر این فرض ضمنی است که بزهکاری،صورت معینی از آسیب...

۰

تربیت جنسی کودک (۳)

سئوالات جنسی کودکان: در خصوص پاسخ به سئوالات کودکان باید نکات زیر را رعایت کنید: ۱- از سئوالاتش استقبال کنید. ۲- اطمینان حاصل کنید که آیا متوجه منظورش شده اید یا نه. ۳- اگر...

۰

تربیت جنسی کودک ۲

خود ارضایی در کودکان خودارضایی یعنی لذت بردن از دست زدن، بازی کردن و مالیدن اندام های جنسی خود. کودک همان گونه که گوش یا آرنج خود را لمس می کند، با اندام تناسلی...

۰

تربیت جنسی کودک ۱

مطالبی که کودکان در سنین مختلف در خصوص مسائل جنسی باید بدانند: کودک تا پنج سالگی باید مسائل زیر را بداند: _ نام صحیح اعضای بدن از جمله اعضای تناسلی _ بدانند که نوزاد...