برچسب: هدف

0

هدف گذاری

فرآیند هدف گذاری (تعیین هدف) 1- هدف گذاری، تصویر ذهنی شما را از خودتان بهبود می بخشد، از این رو کيفيت زندگی نیز بهتر می شود. هدف چینی این امکان...

0

زندگی هدفمند

زندگی هدفمند زندگی اگر هدفمند و توام با قاطعیت نباشد دستخوش اقبال و شانس می شود. زیرا بدون داشتن هدف معين قضاوت این که تا چه اندازه در مسیر درست...

0

رابطه هدف و موفقیت

انسان بی هدف کاملا تابع حوادث و پیشامدهاست. کسی که هدف روشنی در زندگی دارد، پس از رسیدن به کامیابی احساس خوشبختی و آرامش میکند اما افرادی که اهدافی نامشخص...