برچسب: مثبت اندیشی

442

مثبت اندیشی

ذهن نیمه هوشیار ما،مجموعه ای از تمام اندیشه های ماست و رایج ترین اندیشه های ما قوی ترین رفتار ناهوشیارمان را به وجود می آورد. برای درک بهتر((مثبت اندیشیدن)) لازم...