علت مشکلات یادگیری

علل مرتبط با کودک در مشکلات یادگیری 1- نگرش منفی یا حالات عاطفی دردناک  تقریبا همه ی کودکان در ابتدا با نگرش مثبت وارد مدرسه می شوند. آنها به طور...