دلایل اشتباه برای ازدواج کردن

توصیه های مهم در مورد ازدواج: 1- علاقه بعدا پیدا میشه. هرگز و تحت هیچ شرایطی زیر بار ازدواج های فرمایشی و ناخواسته نروید. تحت هیچ شرایطی، به همسری کسی...