برچسب: خشونت

نشانه های اسکیزوفرنی کدام است؟ 387

خشونت

متخصصی چون رئیس پیشین انجمن روانشناسی آمریکا پیشنهاد کرد که برای تقلیل خشونت در سطح جهانی دارویی کشف کنیم تا به خورد مردم داده شود.درخواست این چنین راه حلی قابل...