برچسب: خشونت

نشانه های اسکیزوفرنی کدام است؟ 27

خشونت

متخصصی چون رئیس پیشین انجمن روانشناسی آمریکا پیشنهاد کرد که برای تقلیل خشونت در سطح جهانی دارویی کشف کنیم تا به خورد مردم داده شود.درخواست این چنین راه حلی قابل...