بی توجهی کودک به حرف های والدین

با سلام. دختر 5 ساله ای دارم که بسیار لجباز است ، به آنچه که میگویم توجهی نمیکند و کار خودش را میکند.   سلام دوست عزیز. دختر شما به...