برچسب: برنامه ریزی

353

مدیریت زمان

مهارت مدیریت زمان راه های مختلفی برای بیان درک ما از زمان وجود دارد. برای قرنها مردم از حرکت و نور ماه و خورشید، ساعت آفتابی، اذان، زنگ کلیسا برای...

276

برنامه ریزی

” شاید زیاد کار کنید، حتی خیلی زیاد کار کنید، ولی باز هم موثر نباشید.”    ( دکتر استفاون کاوی) حتما شما هم این تجربه را داشته اید که در...