برچسب: اتیسم

0

اتیسم (2)

راهبرد ها تکالیف کار به منظور کاهش استرس باید شکل آشنایی از تکلیف که مورد علاقه یا نقطه ی قوت دانش آموز است به او داده شود(مثلاً فعالیت شمردن،به شرطی...

0

اتیسم 1

راهبرد های سودمند برای انجام تکالیف  ماهیت اختلال طیف اتیسم چنین است که دانش آموزان در هنگام انجام تکالیف: به وسیله ی تعاملات اجتماعی موجود در محیط پاداشی دریافت نمی...