برچسب: آموزش

24

مشکلات یادگیری

راهنمای والدین  “چگونه به فرزندتان در مشکلات یادگیری کمک کنید؟” علل خارجی(محیطی) مرتبط با مشکل یادگیری  به طور کلی دلایل احتمالی زیادی می توانند با بروز مشکلات یادگیری در یک کودک...

0

آرامش و مراقبه

_بهبودی روان و تمدد اعصاب کاری دائمی است. بنابراین هرروز این کار را انجام دهید.بهترین زمان هم برای انجام این کار صبح است،زیرا در صبحگاه عوامل مختل کننده ی تمرکز...