کارگاه پرسش و پاسخ

  جلسه ی پرسش و پاسخ در رابطه با مشکلات شایع رفتاری کودکان مانند لجبازی، پرخاشگری و… برای والدین عزیز به صورت رایگان توسط روانشناس بالینی کودک و نوجوان مرکز...