دسته: کارگاه های روانشناسی

کارگاه های این مرکز در این بخش قرار می گیرد.

۰

کارگاه پرسش و پاسخ

  جلسه ی پرسش و پاسخ در رابطه با مشکلات شایع رفتاری کودکان مانند لجبازی، پرخاشگری و… برای والدین عزیز به صورت رایگان توسط روانشناس بالینی کودک و نوجوان مرکز مشاوره دیدار برگزار می...