بایگانی‌ ماهانه: ژانویه 2019

0

خطاهای شناختی

فهرست خطاهای شناختی 1- ذهن خوانی: شما فرض را بر این میگذارید که میدانید آدم ها چه فکر میکنند بی آنکه شواهد کافی در مورد افکارشان داشته باشید. مثلا: “او...