پرداخت

در این بخش می توانید به مرکز مشاوره روانشناسی دیدار پرداخت انجام دهید. لطفا به نکات زیر توجه فرمایید.

  • لطفا قبل از واریز در خصوص تعیین و ثبت نوبت با مرکز مشاوره تماس حاصل فرمایید.
  • لطفا مبلغ را به انگلیسی وارد فرمایید.
  • جهت بررسی سریعتر توسط مرکز مشاوره، مشخصات خود را کامل وارد کنید.
  • پس از تایید کد رهگیری را برای ارائه به مرکز مشاوره نگهداری فرمایید.

[ErimaZarinpalDonate]