مهتاب کرج آبادی

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی: مهتاب کرج آبادی

تاریخ تولد: ۱۳۵۷

وضعیت تأهل: متأهل

مشخصات تحصیلی:

لیسانس روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد واحد کرج  سال ۱۳۷۹  معدل  ۸۲/۱۷

فوق لیسانس روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد واحد آملی سال ۱۳۹۳  معدل ۷۳/۱۸

دوره های آموزشی :

درمان شناختی – رفتاری اختلالات هیجانی  – مرکز مشاوره سگال

جلسات مشاهده مستقیم تشخیص اختلالات روانی – دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان انستیتو روانپزشکی

تشخیص و درمان افسردگی  – معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

ارزیابی و تشخیص به روش رفتار درمانی شناختی – دانشگاه تهران

تشخیص و درمان کودک مبتلا به اوتیسم / درمان وابستگی کودک / بیش فعالی، نقص در توجه و تمرکز کودکان و ….. – کلینیک مددکاری و اجتماعی ایران

دوره های آموزشی مربیان روستا مهد- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی